Bryophytes MCQs

Families in Bryophyte

Mostly Bryophytes MCQs are asked from these families.

Example of MCQs: Which of the following is the family of Bryophytes?

Hypnaceae, Hypnodendraceae, Hypopterygiaceae, Jackiellaceae, Jubulaceae, Jubulopsaceae, Jungermanniaceae, Lejeuneaceae, Lembophyllaceae, Lepicoleaceae, Lepidolaenaceae, Acrobolbaceae, Adelanthaceae, Allisoniaceae, Amblystegiaceae, Anastrophyllaceae, Andreaeaceae, Andreaeobryaceae, Aneuraceae, Antheliaceae, Anthocerotaceae, Archidiaceae, Arnelliaceae, Aulacomniaceae, Aytoniaceae, Balantiopsaceae, Bartramiaceae, Blasiaceae, Brachytheciaceae, Makinoaceae, Marchantiaceae, Mastigophoraceae, Meesiaceae, Mesoptychiaceae, Meteoriaceae, Metzgeriaceae, Microtheciellaceae, Mitteniaceae, Pseudolepicoleaceae, Pterigynandraceae, Pterobryaceae, Ptilidiaceae, Ptychomitriaceae, Ptychomniaceae, Racopilaceae, Radulaceae, Regmatodontaceae, Rhabdoweisiaceae, Myriniaceae, Myuriaceae, Neckeraceae, Neotrichocoleaceae, Notothyladaceae, Octoblepharaceae, Oedipodiaceae, Orthorrhynchiaceae, Orthotrichaceae, Oxymitraceae, Pallaviciniaceae, Pelliaceae, Phyllodrepaniaceae, Phyllogoniaceae, Pilotrichaceae, Plagiochilaceae, Plagiotheciaceae, Pleurophascaceae, Rhachitheciaceae, Rhacocarpaceae, Rhizogoniaceae, Ricciaceae, Riellaceae, Rigodiaceae, Rutenbergiaceae, Scapaniaceae, Schistochilaceae, Schistostegaceae, Scorpidiaceae, Timmiaceae, Trachypodaceae, Treubiaceae, Trichocoleaceae, Trichotemnomataceae, Vandiemeniaceae, Vetaformaceae, Viridivelleraceae, Wardiaceae, Wiesnerellaceae, Brevianthaceae, Bruchiaceae, Bryaceae, Bryobartramiaceae, Bryoxiphiaceae, Buxbaumiaceae, Calomniaceae, Calymperaceae, Calypogeiaceae, Catagoniaceae, Mizutaniaceae, Mniaceae, Monocarpaceae, Monocleaceae, Monosoleniaceae,Seligeriaceae, Sematophyllaceae, Serpotortellaceae, Sorapillaceae, Sphaerocarpaceae, Sphagnaceae, Spiridentaceae, Splachnaceae, Splachnobryaceae, Hylocomiaceae, Hymenophytaceae, Stereophyllaceae, Takakiaceae, Targioniaceae, Tetraphidaceae, Thamnobryaceae, Theliaceae, ThuidiaceaePleuroziaceae, Pleuroziopsaceae, Polytrichaceae, Porellaceae, Pottiaceae, Prionodontaceae, Pseudoditrichaceae, Catoscopiaceae, Cephaloziaceae, Cephaloziellaceae, Chaetophyllopsaceae, Chonecoleaceae, Cinclidotaceae, Cleveaceae, Climaciaceae, Conocephalaceae, Corsiniaceae, Cryphaeaceae, Cyrtopodaceae, Daltoniaceae, Dendrocerotaceae, Dicnemonaceae, Dicranaceae, Diphysciaceae, Disceliaceae, Ditrichaceae, Echinodiaceae, Encalyptaceae, Entodontaceae, Ephemeraceae, Erpodiaceae, Eustichiaceae, Exormothecaceae, Fabroniaceae, Fissidentaceae, Fontinalaceae, Fossombroniaceae, Funariaceae, Geocalycaceae, Gigaspermaceae, Goebeliellaceae, Grimmiaceae, Gymnomitriaceae, Gyrothyraceae, Haplomitriaceae, Hedwigiaceae, Helicophyllaceae, Herbertaceae, Hookeriaceae, Lepidoziaceae, Leptodontaceae, Lepyrodontaceae, Leskeaceae, Leucodontaceae, Leucomiaceae, Lophocoleaceae, Lophoziaceae, Lunulariaceae,